ENGELSK SPRÅKSERVICE

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGELSK OVERSETTER

  På jakt etter en engelsk-norsk eller norsk-engelsk oversetter?

 

 

 

 

 Behov for en profesjonelt utført oversettelse fra engelsk til norsk, eller fra norsk til enten britisk eller amerikansk engelsk, levert til rimelig pris? Da har du kommet til rett plass. Vi håndterer alt innen engelsk oversettelse, hurtig og kompetent. Vi er en profesjonell tilbyder av språktjenester, inkl. engelsk oversetting, for både næringsliv og offentlig sektor. Spesialkompetanse i teknisk, juridisk, økonomisk, finansiell, medisinsk, litterær engelsk oversettelse. Fagkunnskap på mange områder: jus, finans, økonomi, teknikk, olje/gass, offshore, helse, medisin, osv. Dessuten sertifisert engelsk oversettelse av norske dokumenter, inkl. statsautorisert oversettelse, og oversettelser av nettsider til engelsk. Vi påtar oss alle typer oversettelser mellom engelsk og de nordiske språkene - norsk, ikke minst – og løser de aller fleste oversetteroppdrag raskt og effektivt. Vi leverer nøyaktige oversettelser av komplekse tekniske eller juridiske dokumenter, og samarbeider med våre kunder for å møte stramme tidsfrister. Et globalt nettverk av engasjerte oversettere og translatører gjør at vi, i tillegg til oversettelser mellom norsk og engelsk, også kan tilby oversettelser mellom hele 175 fremmedspråk og engelsk, til konkurransedyktige priser. Kontakt oss i dag for et godt og konkurransedyktig tilbud!

 

 

  Kvalitetssikrede oversettelser engelsk-norsk

 

    Oversettelser til norsk utføres alltid av kompetente oversettere med norsk som morsmål

 

 Er du på jakt etter en dyktig engelsk-norsk oversetter? Da har du kommet rett. Vi er et profesjonelt oversettelsesbyrå lokalisert i Oslo som tilbyr engelsk til norsk oversettelse for bedriftskunder, privatpersoner og det offentlige. Vi samarbeider med nøye utvalgte oversettere, språkkonsulenter og translatører, inkl. fagoversettere og statsautoriserte translatører fra med norsk som morsmål og med tilleggskompetanse innen ulike spesialfelt. Vi utfører rimelig, nøyaktig og hurtig norsk oversettelse av tekniske, juridiske, økonomiske, finansielle, medisinske og allmenne engelske fagtekster, tekniske manualer, nettsider, brosjyrer, artikler, pressemeldinger m.m. til norsk – og leverer til avtalt tid. Kontakt oss for å diskutere dine behov for engelsk-norsk oversettelse i dag, gjerne ved å sende oss dokumentene du ønsker å få oversatt!  Mer

 

 Kvalitetssikrede oversettelser norsk-engelsk

 

      Oversettelser til engelsk utføres alltid av kompetente oversettere med engelsk som morsmål

 

 På leting etter en høykvalifisert engelsk oversetter eller engelsk translatør? Har du engelske dokumenter som trenger sertifisert engelsk oversettelse? Da har du kommet til rett adresse. Vi er et profesjonelt oversettelsesbyrå med base i Oslo som tilbyr norsk til engelsk oversettelse for bedriftskunder, privatpersoner og det offentlige. Kun innfødte engelsktalende oversettere (med bakgrunn i enten britisk engelsk eller amerikansk engelsk), i begge tilfeller utført av dyktige oversettere med engelsk, henholdsvis med norsk, som morsmål. Vårt oversetterteam tilbyr profesjonell kvalitetssikret engelsk oversettelse, språkvask og korrektur av tekniske, juridiske, økonomiske, finansielle og medisinske engelske dokumenter og tekster, nettsider, private dokumenter innen de aller fleste ekspertområder – utført til svært konkurransedyktige priser. Kontakt oss for å få et godt tilbud på din engelske oversettelse, gjerne ved å sende oss dokumentene du ønsker å få oversatt!  Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få et gratis prisestimat på engelsk oversettelse på engelsk@spraakservice.net nå!

 

 

 

 

Vi hjelper bedrifter med å kommunisere globalt

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelsk språkservice: hovedkontoret vårt på Torshov i Oslo

 

   8 hovedgrunner til å velge oss til din oversettingspartner i Oslo for nettopp norsk <--> engelsk oversettelse

 

1. Når erfaring teller… 17 år på det norske oversettermarkedet som oversettere til og fra engelsk. Bred erfaring fra det nordiske oversettermarkedet. Kunder i 23 land, bl.a. England, USA og Canada.

2. Erfarne oversettere som alltid skriver på sine morsmål (engelsk, norsk, etc.)

3. I tillegg til oversettelsestjenester tilbyr vi engelsk korrekturlesning, språkvask, tekstredigering, transkribering av lydfiler, lokalisering av nettsider.

4. Vi oversetter innen alle terminologiområder og felt – og håndterer alle teksttyper.

5. Kvalitetssikring før levering til kunde.

6. Rask levering til noen av bransjens mest konkurransedyktige priser.

7. Vi kan også hjelpe deg med bekreftede engelske oversettelser av alle typer dokumenter, inkl. legalisering, notarialbekreftelse, apostillering.

8. Taushetsplikt er en selvfølge.

Send oss dine engelske eller norske tekster for vurdering og få et gratis prisoverslag i dag! Vi takker for tilliten.

 

 

 Alle typer allmenn og spesialisert engelsk oversetting       

 

 Vi utfører raskt og kompetent korrekte oversettelser av allmennspråklige og spesialiserte tekster til og fra engelsk, inkl. dokumenter innen ulike fagområder som reiseliv/turisme, kunst og kultur, pr, reklame, markedsføring, medier, skjønnhetspleie og kosmetikk, mat/ernæring, sport og idrett, pedagogikk, psykologi, psykiatri, politikk, historie, teologi, samfunnsvitenskap, journalistikk, osv. Ved hjelp av våre kvalifiserte engelske oversettere utfører vi både generell og spesialisert engelsk oversettelse. Ved hjelp av kun morsmålsoversettere løser vi store og små prosjekter i begge språkretninger, dvs. både fra norsk til engelsk og omvendt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelsk (English) er et av de viktigste språkene i verden, som fungerer som lingua franca i flere titalls land. Engelsk er det mest talte språket i Storbritannia, USA, Canada, Australia, Irland og New Zealand, og det er utbredt i en rekke områder i Karibia, Afrika og Sør-Asia. I dag brukes engelsk av 408 millioner mennesker som førstespråk og av nesten 1000 millioner som andrespråk. Engelsk har offisiell eller spesiell status i minst 75 land med en samlet befolkning på to milliarder mennesker. Det anslås at en av fire mennesker over hele verden snakker engelsk med en viss grad av kompetanse.

I likhet med tysk, nederlandsk, norsk, svensk, dansk, islandsk og færøysk, er engelsk et germansk språk. Det tilhører den vestgermanske språkgruppen, og er det største og viktigste germanske språket i dag. Dette er også verdensspråket de fleste dokumenter oversettes til.

Det engelske språket er et voksende språk som har lånt ord fra over 350 andre språk, hvor over tre fjerdedeler av engelsk ordforråd er faktisk av romansk eller klassisk opprinnelse. Det engelske vokabularet er i dag 70 til 80 prosent sammensatt av ord av gresk eller latinsk opprinnelse, men det er absolutt ikke et romansk språk, det er et germansk språk. Kanskje de to mest fremtredende egenskapene til dagens engelsk er den svært analytiske grammatikken og dens enorme leksikon.

 

 

 Eksperter på teknisk engelsk oversettelse siden år 2000

 

 Behov for en dyktig teknisk engelsk oversetter som behersker teknisk terminologi? Vi påtar oss tekniske oversettelser i begge språkretninger, dvs. både norsk-engelsk og engelsk-norsk. Ved hjelp av våre profesjonelle fagoversettere og translatører utfører vi alle typer teknisk engelsk oversetting, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp deg eller din bedrift. Vårt oversetterteam tilbyr profesjonell kvalitetssikret teknisk engelsk oversettelse innen spesialiserte ekspertområder som elektronikk, elektroteknikk, patenter, bil og kjøretøyer, hvitevarer, IT, data, kjemi, energi, olje og gass/offshore, rederivirksomhet/shipping, skipsfart og skipsbygging/maritim, fiskeri og oppdrett, havbruk, landbruk, bygg og anlegg, arkitektur.

Vi løser oppgaver innen tekniske oversettelser til/fra engelsk og oversetter alt av teknisk dokumentasjon, tekniske manualer, serviceveiledninger, patenter, brukermanualer, tekniske rapporter, datablader, monteringsveiledninger, sikkerhetshåndbøker, sikkerhetsinstrukser, tekniske spesifikasjoner, veiledninger, sikkerhetsdatablader, bruksanvisninger, sikkerhetsmanualer, produktspesifikasjoner og annen fagdokumentasjon, kataloger, tekniske sertifikater, etiketter, HMS-instrukser, tekniske brosjyrer, opplæringsmanualer, dataark, monteringsanvisninger, tekniske instrukser, produktdataark, installasjonsmanualer, tekniske presentasjoner).  Les mer om tekniske oversettelser her.

 

 Økonomisk engelsk oversettelse

 

 Ved hjelp av våre dyktige fagoversettere utfører vi alle slags økonomiske oversettelser, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift. Oversettelse av forretningsbrev, kontrakter, presentasjoner, anbudsdokumenter, revisorrapporter. Begge språkretninger gjelder, dvs. norsk-engelsk og engelsk-norsk.

 

 

 Finansiell engelsk oversettelse

 

 Vi hjelper deg med finansoversettelser til eller fra engelsk. Ved hjelp av våre dyktige fagoversettere og translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer finansoversettelser og relatert språkvask, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift. Sertifisert engelsk oversettelse av finansanalyser, årsrapporter, kvartalsrapporter, revisjonsberetninger, årsregnskap, balanser. skatteoppgjør, skattedokumentasjon. Ta kontakt!

 

 Eksperter på juridisk engelsk oversettelse siden år 2000

 

 Er du på jakt etter en dyktig engelsk juridisk oversetter eller translatør som behersker juridisk terminologi? Vi håndterer engelskrelaterte prosjekter i begge språkretninger, dvs. både norsk-engelsk og engelsk-norsk. Ved hjelp av våre dyktige språkkonsulenter, fagoversettere, translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer engelsk juridisk oversettelse, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din organisasjon eller bedrift. Vi løser alle slags oppgaver innen juridiske oversettelser (lovtekster, fullmakter, erklæringer, avtaler, kontrakter, siktelser, dommer, rettsavgjørelser, domsavsigelser, kjennelser, domslutninger, rettskjennelser, avgjørelser, forkynnelser, arbeidskontrakter, avtaler, ansettelseskontrakter, arbeidsavtaler, rettsprotokoller, vedtekter, regelverk, forskrifter, testamenter, skjøter og annen rettslig dokumentasjon) for advokater, domstoler, politi, offentlige og private aktører – og dette er noe av vår kjernekompetanse. I tillegg tar vi oss av sertifisert engelsk dokumentoversettelse, inkl. statsautorisert, og kan hjelpe med legalisering og apostillering av de engelske oversettelsene.  Les mer om juridiske oversettelser her.

 

 

 

Engelske ordbøker og nettressurser

 

- Glosbe engelsk-norsk ordbok

 

- Bab.la engelsk-norsk ordbog

 

- Bab.la norsk-engelsk ordbog

 

- Glosbe engelsk-norsk ordbok online

 

- Glosbe English-Norwegian Dictionary

 

Engelske enspråklige ordbøker

 

- Glosbe engelsk-norsk ordbok

 

Flerspråklige ordbøker engelsk-norsk eller norsk-engelsk

 

- Bab.la engelsk-norsk ordbog

 

- Bab.la norsk-engelsk ordbog

 

- Glosbe English-Norwegian Dictionary online

 

- The Free Dictionary: Norwegian-English Dictionary

 

- Lingea: Engelsk-norsk ordbok. 20 700 oppslagsord, 7 400 eksempler

 

- Lexin: Bokmål-engelsk ordbok (faktisk norsk-arabisk, men den gir engelske definisjoner først)

 

- Lexin: Nynorsk-engelsk ordbok

 

- FreeDict: English to Norwegian and Norwegian to English Dictionary

 

- Wiktionary, den frie ordboka: Flerspråklig ordbok

 

 

 

  Medisinsk engelsk oversettelse

 

 I tillegg løser vi mange ulike oppdrag innen medisin og helse, og påtar oss engelsk medisinoversettelse av pasientdokumentasjon, legeattester, sykehusjournaler, epikriser, legeerklæringer, medisinske diagnoser, legejournaler, pasientinformasjonshefter, resepter, medisinske rapporter, kliniske studier, spørreskjemaer, laboratorietester håndbøker/bruksanvisninger for medisinsk utstyr, farmasøytiske studier, medisinsk-vitenskapelige artikler, legemiddelhåndbøker, m.fl. Våre fagoversettere har god kjennskap til norsk og engelsk helsefaglig terminologi og fagspråk. Vi håndterer medisinprosjekter for flere norske og utenlandske sykehus og klinikker, samt for privatpersoner, i begge språkretninger, dvs. både norsk-engelsk og engelsk-norsk. I tillegg hjelpe vi deg med sertifisert engelsk dokumentoversettelse, samt ev. legalisering og apostillering av de engelske oversettelsene.

 

 

 Vitenskapelig engelsk oversettelse

 

 Behov for en kompetent fagoversetter som kan oversette ditt vitenskapelige prosjekt enten til eller fra engelsk, rimelig og raskt? Ved hjelp av våre dyktige engelske oversettere utfører vi alle typer vitenskapelige oversettelser, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp deg eller din organisasjon/bedrift. Vi løser også oppdrag innen vitenskapelig engelsk oversetting og oversetter spesialisert dokumentasjon og vitenskapelige fagtekster som forskningsartikler, essayer, studier, rapporter, avhandlinger, foredrag, studieinformasjon og eksamensoppgaver. Begge språkretninger gjelder, dvs. både norsk-engelsk og engelsk-norsk.

 

 Administrativ engelsk oversettelse

 Vi håndterer engelsk oversettelse og språkvask av alle typer administrative og fagadministrative tekster som brev, notater, prosjektsøknader, rundskriv, reglementer, regelverk, utlysningstekster, brosjyretekster. Igjen, både norsk-engelsk og engelsk-norsk.

 

 Skjønnlitterær engelsk oversettelse

 

 Er du kanskje på jakt etter en erfaren engelsk litterær oversetter? Ved hjelp av våre dyktige skjønnlitterære oversettere håndterer vi diverse oppgaver innen skjønnlitterær engelsk oversettelse, f.eks. oversetting av diverse prosatyper som romaner, fortellinger, noveller, osv., til og med lyrikk, dvs. korte dikt eller sangtekster. Begge språkretninger gjelder, dvs. både norsk-engelsk og engelsk-norsk. Drevne innfødte oversettere med høy utdanning.

 

  Oversettelse av nettsider til og fra engelsk, lokalisering

 

 Oversett nettstedet ditt hos oss og nå nye målgrupper med nytt engelsk webinnhold – på en kostnadseffektiv måte. Vårt oversetterteam oversetter nettstedet ditt til engelsk raskt og effektivt, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift eller organisasjon. Du vil få et verktøy som vil hjelpe deg med å åpne opp helt nye veier for kommunikasjon overfor markeder og kunder rundt om i verden. Oversettelsen utføres av fagoversettere med universitetsutdanning. Vi kan hjelpe deg med å nå din konkrete kundegruppe ved å oversette din webside til enten britisk eller amerikansk engelsk. Dersom målgruppen befinner seg helt eller delvis utenfor Storbritannia/USA, benytter vi gjerne en slags standardisert engelsk, også kalt ”internasjonal engelsk” eller ”Mid-Atlantic English” (se nedenfor). Spør oss om råd.

 

 

  Offentlig godkjent, inkl. statsautorisert, engelsk oversettelse

 

 Ved hjelp av våre kompetente oversettere og translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer autorisert engelsk oversettelse. Vi løser oppgaver innen teknisk oversettelse (og annen teknisk dokumentasjon), juridisk oversettelse. I tillegg tar vi oss av autorisert engelsk oversettelse av alle slags privatdokumenter, se under.

 

  Engelsk dokumentoversettelse. Translatørtjenester norsk-engelsk

 

 Behov for en dyktig sertifisert engelsk oversetter eller translatør? Vi har oversatt vitnemål og attester til engelsk siden år 2000. Ved hjelp av våre dyktige translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer bekreftede oversettelser av offisielle dokumenter til engelsk. Vi har bred erfaring og er godt kjent med diverse godkjennelsesprosedyrer i land rundt om i verden. Hvis dokumentene skal stemples, kan du sende en skannet versjon av disse pr. mail for å få et prisestimat først. Før vi sender fra oss den ferdige engelske oversettelsen, må v ha sett originaldokumentet ditt i ”fysisk” papirformat.

Vi påtar oss autorisert oversettelse av alle slags privatdokumenter, f.eks. jobbattester, adopsjonspapirer, fagbrev, skilsmisseattester, ekteskapspapirer, ekteskapsattester, skattepapirer, skatteoppgjør, selvangivelser, lønnsslipper, bankutskrifter. Vi oversetter din personlige bevis, diplom, skolebevis, vitnemål, karakterutskrift, fødselsattest, ektepakt, vigselsattest, prøvingsattest, navnemelding, politiattest, dødsattest, bekreftelse på dødsfall, skifteattest, skilsmissebevilgning, førerkort, pass, statsborgerbrev, løsningsattest – og samarbeider med Notarius publicus, Fylkesmannens kontorer og Utenriksdepartementets konsulæravdeling i forbindelse med ev. videre legalisering.

 

 

  Oversette til britisk engelsk eller amerikansk engelsk?

 

 Sitter du i Norge, Danmark, Sverige eller Finnland, men har en engelsk nettside eller publiserer reklamemateriell, brosjyrer, produktkataloger eller årsrapporter på engelsk? Da har du sannsynligvis blitt nødt til å tenke på om du skal bruke amerikansk eller britisk engelsk. Problemet er at i dagens globale økonomi leses tekstene sjelden av kun briter eller amerikaner. Og når det gjelder webinnhold, f.eks. nettsteder, bloggartikler eller innlegg i sosiale medier har mennesker over hele verden har tilgang. Husk at du bruker engelsk som lingua franca, slik at det er ikke bare innfødte engelsktalende som leser tekstene dine, men folk av alle nasjonaliteter med har engelsk som andrespråk. Svaret på dette dilemmaet er "internasjonal engelsk", også kalt "Global English", "World English", "Transatlantic English", ”Mid-Atlantic English” eller "Globish". Det er nemlig en type kulturelt ”nøytral” engelsk som både forstås av innfødte engelsktalende rundt om i verden, samt av folk som snakker engelsk som fremmedspråk – med nøyere valg av idiomer, forenklet setningsstruktur osv.

Neste gang du trenger en engelsk oversettelse eller korrekturlesingsjobb, må du vurdere om internasjonal engelsk kanskje nettopp er det du bør velge. Er du fortsatt i tvil? Spør oss om råd. Som profesjonell språkleverandør med lang erfaring hjelper vi deg gjerne med å ta det rette valget.

 

  Oversette til eller fra andre språk enn engelsk?

 

 På jakt etter oversettelser til/fra andre europeiske, asiatiske eller afrikanske språk? Eller har du et flerspråklig prosjekt som må løses? I tillegg til engelsk, dekker vi 175 andre språk og dialekter, inkl. tysk, nederlandsk, svensk, dansk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, russisk, arabisk, kinesisk m.fl. Du vil finne en oversikt over språkene vi oversetter her.

 

  Landsdekkende: Vi leverer oversettelser over hele Norge

 

 Vi leverer alle typer skriftlige oversettelsestjenester til små og store bedrifter og organisasjoner over hele landet, men også i Norden og internasjonalt (kunder i 23 land!). Vi er lokalisert i Oslo, men våre kunder i Norge kommer fra alle landets kanter og kommuner: Halden, Fredrikstad, Moss, Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Lillestrøm, Oslo, Drammen, Hønefoss, Kongsberg, Skien, Larvik, Arendal, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Bergen, Kristiansund, Ålesund, Trondheim, Bodø, Tromsø, Hammerfest. De spenner fra små industri- eller eksportbedrifter, virksomheter, foreninger og privatpersoner, til Norges største industrielle og kommunale bedrifter, konserner og statlige virksomheter, og kommer fra en rekke ulike bransjer: industri, bygg-og anlegg, handel, finans, helse, media, administrasjon og akademia.

 

 

 

 

  Gratis online oversetter engelsk-norsk, norsk-engelsk

 

Takk for at du benytter Gratis online oversetter norsk-engelsk!

Oversetterprogrammet under oversetter tekst ikke bare mellom norsk og engelsk (i begge retninger!), men støtter online oversettelse mellom flere fremmedspråk.

 

 

 

Engelsk språkservice

 

Landsdekkende leverandør av bl.a. profesjonelle språktjenester engelsk-norsk og norsk-engelsk til bedriftskunder, privatpersoner og offentlig sektor tilbyr engelsk oversettelse i de fleste fagområder.

 

Lang erfaring på det norske oversettermarkedet – stiftet i år 2000. Kunder i 23 land! Takket være denne erfaringen kan vi tilby pålitelig service og språktjenester som er tilpasset kundens spesifikke behov.

 

Globalt nettverk av over 2500 spesialutvalgte freelance oversettere, translatører, fagoversettere, tolker og språkkonsulenter, fordelt på hele 175 språk og dialekter fra 200 land.

 

Det er denne verdensomspennende stab av høyt kvalifiserte oversettere som gjør at vi raskt kan håndtere de fleste typer oversettelser i de fleste felt, uavhengig av språkkombinasjon, inkl. teknisk, juridisk, medisinsk og vitenskapelig engelsk oversettelse – i tillegg til mange andre språk.

 

Offentlig godkjent, inkl. statsautorisert, oversettelse av offisielle dokumenter til og fra alle verdens språk. Er du i tvil, er det bare å høre med oss. Ta kontakt for et godt tilbud i dag!

 

 

Kanskje du var ute etter…

 

>> Flerspråklig oversettelse

 

>> Engelsk norsk oversetter

 

>> Norsk engelsk oversetter

 

>> Svensk oversetter

 

>> Dansk oversetter

 

>> Tysk oversetter

 

>> Fransk oversetter

 

>> Spansk oversetter

 

>> Portugisisk oversetter

 

>> Polsk oversetter

 

>> Russisk oversetter

 

>> Arabisk oversetter

 

>> Kontaktinfo

 

 

Eller var du ute etter…

 

>> Skriftlig oversettelse

 

>> Gratis oversettelse

 

>> Juridisk oversettelse

 

>> Teknisk oversettelse

 

>> Språkoversikt

 

>> Priser for oversettelse

 

>> Kunder vi oversetter for

 

>> Kontaktinfo

 

>> Kart

 

 

 

 

 

engelsk@spraakservice.net

T: + 47 22 222 773

T: + 47 93 888 007

 

 

Norskengelskoversetter.net – Hans Nielsen Hauges plass 7 – N-0481 Oslo, Norge – T: + 47 22 222 773 – E: engelsk@spraakservice.net – N: 982 053 161 MVA

 

Norskengelskoversetter.net er en Oslo-basert oversettingstjeneste levert av NSS. Org.nr.: 982 053 161 MVA

 

FACEBOOK  |  KART

 

 

 

   Copyright ® 1999-2017 by NSS: Din leverandør av engelske oversettelser i Oslo. All rights reserved.